ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Melyben tájékoztatjuk a Fehér Pál egyéni vállalkozó., (Székhely: 4522 Nyírtass, Dózsa György út 70., Nyilvántartási szám: 4843302, Adószám: 51570288235, Telefonszám: +36 20 331 6935, E-mail cím: info@feherautoalkatresz.hu,). által üzemeltetett

www.feherautoalkatresz.hu weblap (továbbiakban Honlap)

 

az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi rendeletének –

megfelelő adatkezelési tevékenységének szabályairól.

 

Vállalkozásom (a továbbiakban: Adatkezelő) tiszteletben tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő alapvető jogát, ezért az alábbiakban részletezzük az Ön által a honlapon megadott, illetőleg az Önnel kapcsolatba hozható személyes adatai kezelésének jogalapját, célját, tárolási idejét, módját, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinket, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeit.

Az Ön személyes adatait a honlapon történő vásárlás lebonyolításához, a kiszállítás megszervezéséhez és az adó- és számviteli kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. Az Ön által megadott adatok kezelésének jogalapja tehát egyrészt a szerződéses jogviszony, amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejön, másrészt a Vállalkozást terhelő – a Számviteli törvényből eredő - jogi kötelezettség teljesítése.

A webáruházban történő vásárlás lebonyolítása érdekében az alábbi adatait kezeljük: név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, város, cím, vásárolt termékek, a választott átvételi és fizetési mód, megjegyzések, előre utalás esetén a bankszámlaszám.

Az adatok forrása az Ön által a Honlapon keresztül kitöltött űrlap. Ezen adatok biztonságát a BERE-NET Kft. (Székhely: 4611 Jéke, Táncsics út 8., cégjegyzékszám: 15 09 078137) biztosítja, mint a honlapunk tárhelyszolgáltatója.

Szállítási adatait a megvásárolt áruk kézbesítése érdekében a Magyar Posta részére továbbítjuk MPL futárszolgálat által történő kézbesítés érdekében.

A nevét és címét a számlával kapcsolatos megőrzési kötelezettségünk teljesítése érdekében 8 évig, valamennyi más adatát az erre irányuló törlési kérelméig, de legkésőbb 2 évig őrizzük. Adatait a könyvelési szolgáltatást végző .Rutin..96 Bt (Székhely: Kissvárda Dózsa Gy 1… cégjegyzékszám:15-06-084 3 57 ….) részére adjuk át adatfeldolgozásra. 

Az adatainak biztonságát az általunk használt számítógépek jelszavas védelmével, valamint az adattárolást végző tárhelyszolgáltató által garantált technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk.

A számla kibocsátására használt, az Ön személyes adatait tároló számlázóprogram saját, biztonságos szerverünkön tárolja a számlaadatokat, melyet kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítunk.

 

EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

A Honlapon keresztül – általában valamennyi webhelyhez hasonlóan – a mi honlapunk is Cookie-k (Sütik), kisméretű fájlok, elhelyezésével biztosít bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat a webhely megfelelő működése, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében. Ennek köszönhető pl. hogy a honlap „emlékszik” az Ön által korábban kiválasztott és kosárba tett termékekre.

A Honlap böngészési adatai tehát sütik formájában kerülnek elhelyezésre az Ön internetképes eszközén (számítógép, tablet, laptop, telefon).

A Google Analytics rendszer, mint harmadik fél által elhelyezett adatok vonatkozásában sem történik személyes adatkezelés. Az adatok elemzése során a látogató személye ismeretlen marad. A sütik tárolási ideje ez esetben az oldal böngészéséig tart. Erről bővebben itt olvashat: https://www.google.com/policies/technologies/types/.

A közösségi oldalak meglátogatását és megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Inc., Twitter Inc., Google Inc., szolgáltatása biztosítja így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz ezek a Facebook Inc, Twitter Inc. és az Google Inc is hozzáfér, tehát szolgáltatásuk révén hozzáférnek a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez, mely adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítják meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatják el a célzott reklámokat az adott eszközre.

Az anoním adatokon kívül további adatokhoz nem férnek hozzá.

 

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének előírásaival összhangban Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződői jogai gyakorlása érdekében az info@feherautalkatresz.hu e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot.

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése folyó évben ingyenes, egyéb esetekben 1.000,- Ft-os költséget számítunk fel. A jogellenes adatkezelés, vagy helyesbítés iránti kérelem teljesítése ingyenes.

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni. Tiltakozhat továbbá az adatai kezelése ellen, és joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

 

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mint pontosan és naprakészen vezetjük azokat. 

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Honlapon külön linken kerül megjelenítésre.

Az űrlapok elküldését megelőzően Önnek kifejezett nyilatkozattal kell hozzájárulnia személyes adatai kezeléséhez, továbbá nyilatkoznia kell az adatkezelési tájékoztató tartalmának elfogadásáról.

Az Önről tárolt adatokat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre.

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

 

ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatkezelésre használt számítógépek felhasználó névvel és jelszóval védettek.

Az adatfeldolgozó által tárolt adatok biztonságos üzemeltetésű, tűzfallal védett szerveren és megfelelő vírusvédelemmel ellátott szoftverekkel kerülnek tárolásra.

 

PANASZKEZELÉS

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Honlapon feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük az info@feherautoalkatresz.hu e-mail címre megküldeni. Levelére 30 napon belül válaszolunk.

Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

 

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk a honlapon mindenki számára elérhető.

Vállalkozásom fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napjától alkalmazandó.